Ceiling Sejm – Kot Sejmowy…

Ceiling Sejm – Kot Sejmowy (polecam stronę!) o dzisiejszej nowelizacji ustawy o SN, dokonywanej w tempie iście stachanowskim:

Poseł Marek Ast (PiS), ten sam poseł Ast, który już tyle razy przekonywał nas, że wszystko to, co się odstawiało przez ostatnie lata z sądownictwem było najprzezgodniejsze z konstytucją i wszystkim innym, teraz będzie przedstawiał „inicjatywę ustawodawczą”, która „została zainspirowana” (o matko kotko) „zastrzeżeniami natury konstytucyjnej (…), krytyką obowiązujących rozwiązań prawnych podnoszoną przez instytucje Unii Europejskiej (…), koniecznością podjęcia środków w celu wykonania nałożonego na Polskę zobowiązania wynikającego z postanowienia Wiceprezesa TSUE”.

A inicjatywa sprowadza się do tego, że przepisy dotyczące wyrzucenia sędziów z Sądu Najwyższego stracą moc. Te same, które z taką pompą uchwalano w grudniu ubiegłego roku, a ostatnio nowelizowano w lipcu tego roku.

Mówienie sędziom „do widzenia”, chyba że prezydent pozwoli im dalej orzekać? Do kosza.
Obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku dla sędziów powołanych do tej pory? Do kosza, wracamy do 70 lat.
Przywrócenie sędziów, którzy według rządu byli do tej pory „wyspoczynkowani”? Tak, jeśli tylko będą chcieli.
Przywrócenie na stanowisko I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która do tej pory według rządu była „wyspoczynkowana”?
Tak, jeśli tylko będzie chciała.

#polityka #polska #4konserwy #neuropa #tklive #prawo #sadnajwyzszy

Powered by WPeMatico

Ceiling Sejm – Kot Sejmowy…

Ceiling Sejm – Kot Sejmowy (polecam stronę!) o dzisiejszej nowelizacji ustawy o SN, dokonywanej w tempie iście stachanowskim:

Poseł Marek Ast (PiS), ten sam poseł Ast, który już tyle razy przekonywał nas, że wszystko to, co się odstawiało przez ostatnie lata z sądownictwem było najprzezgodniejsze z konstytucją i wszystkim innym, teraz będzie przedstawiał „inicjatywę ustawodawczą”, która „została zainspirowana” (o matko kotko) „zastrzeżeniami natury konstytucyjnej (…), krytyką obowiązujących rozwiązań prawnych podnoszoną przez instytucje Unii Europejskiej (…), koniecznością podjęcia środków w celu wykonania nałożonego na Polskę zobowiązania wynikającego z postanowienia Wiceprezesa TSUE”.

A inicjatywa sprowadza się do tego, że przepisy dotyczące wyrzucenia sędziów z Sądu Najwyższego stracą moc. Te same, które z taką pompą uchwalano w grudniu ubiegłego roku, a ostatnio nowelizowano w lipcu tego roku.

Mówienie sędziom „do widzenia”, chyba że prezydent pozwoli im dalej orzekać? Do kosza.
Obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku dla sędziów powołanych do tej pory? Do kosza, wracamy do 70 lat.
Przywrócenie sędziów, którzy według rządu byli do tej pory „wyspoczynkowani”? Tak, jeśli tylko będą chcieli.
Przywrócenie na stanowisko I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która do tej pory według rządu była „wyspoczynkowana”?
Tak, jeśli tylko będzie chciała.

#polityka #polska #4konserwy #neuropa #tklive #prawo #sadnajwyzszy

Powered by WPeMatico