Dostałem umowe na psa, a w…

Dostałem umowe na psa, a w srodku taki zapis:

Hodowcy w ciągu 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy przysługuje prawo odkupu psa za cenę wskazaną w niniejszej umowie bez obowiązku zwrotu nakładów poczynionych przez Kupującego na rzecz psa.

to normalne?
#pytanie #psy #prawo

Powered by WPeMatico