Dostaliśmy alarmującą…

Dostaliśmy alarmującą informację, że Lasy Państwowe chcą ponownie z automatu odmawiać udostępniania informacji o sprzedaży drewna. Leśnicy wysyłają kontrahentom wzór oświadczenia, namawiając ich, by ci zastrzegali tajemnicę przedsiębiorcy.Tymczasem, my wygraliśmy już 15 spraw przed sądami w sprawach o ujawnienie umów Nadleśnictw z odbiorcami drewna. W opinii naszego prawnika, Szymona Osowskiego, jeśli Lasy Państwowe posłużą się w ten sposób zdobytymi oświadczeniami, by odmówić udostępnienia informacji, działanie to będzie nosiło znamiona przestępstwa określonego w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Więcej: https://siecobywatelska.pl/tajny-jak-lesniczy/
Poprzedni wpis: https://www.wykop.pl/wpis/36481717/dluga-historia-429-wnioskow-do-nadlesnictw-1-wysyl/
___
Wspieraj działania na rzecz jawności, przekaż 1% podatku. ➡ KRS 0000181348
#watchdogpolska #prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #lasypanstwowe #ciagniemywladzezajezyk

Powered by WPeMatico