Hotel Carlton w Interlaken…

Hotel Carlton w Interlaken właśnie wprowadził banicję dla dzieci poniżej 16 roku życia. Ma to związek z brakiem kontroli rodziców nad ich pociechami. Według menadżera hotelu głównym problemem są rodziny arabskie i hinduskie.
Miejski departament turystyki nie widzi w tym problemu, twierdzi ze każdy hotel ma prawo do wyboru gości.
#szwajcaria #dzieci #swissinfo #podroze #prawo

Powered by WPeMatico