Komisja Europejska wszczęła…

Komisja Europejska wszczęła dzisiaj kolejne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom przez Polskę.
Chodzi o reżim dyscyplinarny dla sędziów, w tym o obsadzoną przez PiS Izbę Dyscyplinarną SN.

Więcej http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957_en.htm

#polityka #prawo #bekazpisu #tklive #neuropa #europa

Powered by WPeMatico