Mireczki dzisiaj w #maszprawo…

Mireczki dzisiaj w #maszprawo mam prośbę o wsparcie sprawy mojego klienta. Nowy Volkswagen Passat CC z przebiegiem mniejszym niż 100k miał 4 razy wymieniane sprzęgło i jeden raz skrzynię biegów, o naprawie silnika nie wspominając. Volkswagen zrobił opinię swojego rzeczoznawcy i odmówił nam jej udostępnienia. VW odmawia też udzielenia informacji, czy i z jaką liczbą zgłaszano mu już problemy z tą skrzynią biegów (DSG). Gdyby VW był świadomy takich problemów, powinno być to w mojej ocenie przedmiotem bezpłatnych akcji serwisowych.

Zrobiłem znalezisko, gdzie szczegółowo opisałem sprawę. Bardzo proszę o wykopanie.

We wpisach pod tagiem #maszprawo zawsze staram się też opisać przepisy, na których pracujemy. W tej sprawie powoływaliśmy się m.in. na Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli bowiem sprzedawca / producent celowo nie informowałby o właściwościach towaru, które mogą później powodować konieczność ponoszenia dodatkowych, wysokich kosztów, takie zaniechanie mogłoby – w mojej ocenie – stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Art. 14. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.
2. Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:(…)
2) wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach.

Art. 16. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: (…)
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.

————-
#maszprawo – z języka przepisów na język polski o często spotykanych problemach prawnych. Tag #maszprawo jest tagiem autorskim. Jeśli masz pytanie do mnie wołaj mnie @LaudatorLibertatis lub użyj tagu #prawo.
————-
Listę wszystkich moich wpisów pod tagiem #maszprawo znajdziesz tutaj.

Powered by WPeMatico