Parę słówek prawniczych po…

Parę słówek prawniczych po angielsku z tłumaczeniem:

decedent- spadkodawca
malfeasant- sprawca wykroczenia
prescription- przedawnienie
accountability- poczytalność (*diminished accountability – ograniczona poczytalność)
accomplice- wspólnik (w przestępstwie)
case- sprawa, kazus, przypadek
***appeal case- sprawa apelacyjna
***bastardy case – powództwo o zaprzeczenie ojcostwa
***case involving property** – sprawa majątkowa
***case of emergency** – nagły przypadek
***case of urgency** – przypadek niecierpiący zwłoki
***civil case- sprawa cywilna
***dormant case – sprawa będąca w zawieszeniu
***labour relation case** – sprawa ze stosunku pracy
***legal case** – sprawa sądowa
***criminal case (penal case)** – sprawa karna
winding-up – likwidacja, rozwiązanie spółki
power- pełnomocnictwo
***power of agency** – pełnomocnictwo do zastępowania
***universal power of attorney** – pełnomocnictwo nieograniczone
***general power** – pełnomocnictwo ogólne
***power of attorney- pełnomocnictwo prawne
***power of attorney- pełnomocnictwo procesowe

#angielski #prawo #prawniczyangielski

Powered by WPeMatico