#piwo #piwowarstwo #craftbeer…

#piwo #piwowarstwo #craftbeer #biznes #prawo #browarnictwo
Ułatwienia dla browarów kontraktowych i hurtowni od 2019 roku
td;dr
Wystarczy oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do magazynu przeznaczonego na składowanie napojów alkoholowych, nie trzeba przedkładać do wniosku umowy, odpisu z ksiąg wieczystych etc.;

Zniesiono urzędowy wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączników do wniosku;

We wniosku podaje się wyłącznie adres magazynu przeznaczonego do składowania napojów alkoholowych, a nie miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a ponadto tylko wtedy gdy się z takiego magazynu korzysta (zniesienie obligatoryjnego posiadania magazynu);

Zniesienie obowiązku składania organowi sprawozdania o wielkości sprzedaży za rok poprzedni (uwaga: niektóre urzędy wskazują, że mimo wejścia w życie od początku 2019 roku nadal istnieje obowiązek złożenia sprawozdania za 2018 rok!);

Brak obowiązku posiadania magazynu (brak magazynu nie jest już podstawą do cofnięcia zezwolenia);

Zaleganie ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz podatkami także nie jest przesłanką do cofnięcia wniosku;

Zożliwość jednorazowego uiszczenia opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy;

https://browarparagraf.com/2019/02/ulatwienia-dla-browarow-kontraktowych-i-hurtowni-od-2019-roku/?fbclid=IwAR02JUHUXGWzHayiMX6AUuSpULpyANRrEbXS3rIbcYlD4hsnQQUpSms8xWE

Powered by WPeMatico