Wykop nie przestrzega RODO.

RODO przewiduje szereg uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane przez administratorów. Jako użytkownik, którego dane są przetwarzane w serwisie mamy prawo żądać (art. 15 RODO) od Inspektora Ochrony Danych podmiotu który tymi…

Powered by WPeMatico