Wysyłasz wniosek o informację…

Wysyłasz wniosek o informację publiczną w celach prywatnych? Tak nie można, obywatelu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. To wyrok godzący w istotę prawa do informacji – ustawa jasno mówi, że nie można pytać osoby wnioskującej, po co jej informacje, które chce uzyskać.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Więcej: https://siecobywatelska.pl/dostep-do-informacji-nie-w-celach-prywatnych-orzekl-nsa/
__
Wspieraj działania na rzecz jawności ➡ http://siecobywatelska.pl/wspieraj
#watchdogpolska #prawo #prawodoinformacji #ciagniemywladzezajezyk

Powered by WPeMatico